VI SKAPAR UTRYMME

FÖR DIN VERKSAMHET

Ranaverken är en stålbyggnadsentreprenör, det betyder att vi utför hela kedjan från konstruktion, tillverkning och montage av en klimatskyddad byggnad i stål. Vare sig vi åtar oss en entreprenad eller hjälper våra kunder med prefabricerade stommar och fackverksbalkar, tror vi på prestigelösa samarbeten som integrerar nytänkande, kvalitet och ömsesidig lönsamhet i varje projekt. När vi är med i ett tidigt skede skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt projekt.

 

Snart inflytt för Wangeskog

Wangeskog som sedan tidigare har fem anläggningar runtom i Sverige kan snart flytta in i sin sjätte lokal som är belägen i Trelleborg.  - Många av våra befintliga kunder efterfrågar vår närvaro i Trelleborgsområdet och vi har nu anställt två lokala välkända profiler,...

Lager norrköping

I Norrköping är detta projekt, som ska bli ett lager, i full gång! Rana är på plats ifrån start och bistår med konstruktion, tillverkning och montering till dess att en tät byggnad står på plats. Hallen på drygt 2000m2 kommer ha en fri takhöjd på 10m som gör det...

Logistikhall med kontor, Vårgårda

Expansion för stålgrossistByggnaden, som blir ett nytt lager med kontorsdel för Broson, mäter 100x100 meter och känns som ett självklart tillskott i området på den nordvästra sidan om E20.Konstruktionen är väl anpassad till företagets lagringsbehov med stora öppna ytor och endast en mellanvägg med...

läs mer

Hållbar produktion

Ranaverken arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet, samtidigt ta största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö.

Senaste nytt

Lager norrköping

I Norrköping är detta projekt, som ska bli ett lager, i full gång! Rana är på plats ifrån start och...

läs mer
RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare. Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
BESÖK OSS

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se