Kvalitet och hållbarhet

Hem  ›  Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

Vi är ett ansvarstagande företag som de senaste åren har jobbat hårt med att minska vår miljöpåverkan och följer noga utvecklingen av fossilfritt stål och möjligheten till att använda återbrukat stål i vår produktion. Ambitionen är att vara resurseffektiva och framställa produkter och tjänster med hög kvalitet samtidigt som vi tar största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö. Vi bedriver ett konstant utvecklingsarbete så att våra produkter tillverkas effektivare, håller längre och förbrukar mindre resurser. 

Längre ner på sidan ser du de steg vi genomfört för att minska avtrycken i våra egna led.  

Transparens med egen EPD

Vår EPD ger er transparent tredjepartsverifierad data om produkternas miljöpåverkan under dess livstid.

I och med de stora satsningar vi gjort i den egna verksamheten kombinerat med att vi använder över 75% återvunnen stålråvara har vi lyckats få ner GWP-värdet till 1,34. Vårt utsläpp bli därav 1,34kg CO2e per kilo producerat stål i en bransch där det annars kan ligga upp emot 3kg CO2e per kilo.

Vår EPD är tillgänglig och uppdaterad i One click LCA och EPD Hub databaser och redo att inkluderas i era projekt för hållbarhet och koldioxidoptimering.

Nu publiceras Ranas EPD

Vårt hållbarhetsarbete

Genomfört

Nu publiceras Ranas EPD

Återvunnen stålråvara

En utav stålets starkaste egenskaper är förmågan att kunna återanvändas, det gör det till ett utav världens mest cirkulära material.

Produkterna ifrån oss på Rana är gjorda på minst 75% återvunnen stålråvara. Förenklat innebär det att stål som tidigare använts smälts ner, blandas med en viss procent ny råvara för att skapa de egenskaper som den nya produkten kräver. Detta görs utan att tumma på kvalitet eller produktens bärighet.

Genomfört

Nu publiceras Ranas EPD

Fossilfri värmecentral

Genom att 2019 investera i en ny värmecentral ersätts all fossil eldningsolja. Våra årliga utsläpp minskas således med 576 000kg CO2. Sedan dess är 100% av energin vi förbrukar ifrån förnyelsebara energikällor.

I samband med detta bygger vi om hela värmesystemet till ett vattenburet system samt installerar nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Detta medför ytterligare energibesparningar och förbättringar av inomhusmiljön.

Genomfört

Nu publiceras Ranas EPD

Vattenburet färgsystem

2020 genomfördes omfattande ombyggnation av vårt måleri och sedan dess målas alla våra fackverk med vattenburna färger vilket resulterar i att vi minskat vår förbrukning av lösningsmedel med ca 20 000kg per år.

Förutom de positiva effekterna det har på miljön blir det också en betydlig skillnad för vår personal som dagligen vistas i lokalerna. 

Genomfört

Nu publiceras Ranas EPD

All energi från vattenkraft

Du läste rätt! 100% av den energi vi förbrukar levereras ifrån Kvänum energi och kommer ifrån svensk Vattenkraft.

Pågående

Nu publiceras Ranas EPD

Siktet inställt på elbilsflotta

Vår ambition är att med tiden byta ut samtliga företags- och tjänstebilar till elbilar och vi hoppas att detta inspirerar fler företag i branschen och kommunen att göra samma sak.

Det första steget genomfördes 2022 när behovet av större parkeringplats uppstod. Då gjordes en investering av 20 st elbilsladdare vilket öppnade upp möjligheten för både personal och besökare att ta sig till och från vårt kontor med elbil.

Kommande

Nu publiceras Ranas EPD

Egen energitillverkning

Vår ambition är på sikt att producera egen förnybar el i form av sol- eller vindkraft.

Vi har nu börjat bygga ut en av våra fabriker vars tak kommer förberedas för en framtida solcellsanläggning.

Certifierade – från produktion till montage!

Certifikat:

Miljöcertifierad produktion
Ranaverken AB är miljöcertifierade enligt ISO-14001. Som stödjer en struktur för att tänka grönt
vid både inköp, tillverkning och montage – en bra strategi både nu och i framtiden.

Kvalitetscertifierad tillverkning
Med intyg för tillverkningskontroll enligt EN 1090-1 kan Ranaverken CE-märka fackverksbalkar samt
bärverksdelar och byggsatser av stål enligt Byggproduktförordningen i EXC1 till EXC3.

Kvalitetscertifierat montage
Ranaverken är godkänd för montering av stålkonstruktioner i EXC1 till EXC3 enligt EN 1090-2
och Nordcerts certifieringsregler D.

Kvalitetscertifierad svetsning
Ranaverken är godkänd för svetsning av fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser
av stål enligt ISO 3834-2.

Kvalitets- och miljöpolicy
Ranaverken har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som genomsyrar hela företagets produktion och där personalen återkommande utbildas för att ha kännedom om, samt följa företagets riktlinjer inom miljö och kvalitet.

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet