Hem  ›  Fackverksbalkar

Fackverksbalkar

Rana stålbyggnad är Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar och har i 60 år tillverkat stålkonstruktioner och fackverk åt
den nordiska marknaden. Vi gillar utmaningar och strävar därför konstant efter ständig förbättring av våra produkter och tjänster.

Detta har lett oss till vårt unika beräkningsprogram som gör att vi snabbt kan svara på offerter och förse dig med den information
du behöver för att komma vidare i ditt projekt.

Varför välja fackverksbalkar?

Det finns många anledningar till att fackverk används flitigt vid dagens nybyggnationer. Förutom att de tillåter stora spännvidder
och är kostnadseffektiva så är de också en skalbar produkt där du enkelt kan dimensionera dem för att passa just dina behov.

Fackverk ger också möjlighet till flexibla installationer av till exempel ventilation och el vilket kan ses som en fördel där byggnaden
kan komma att förändras i framtiden eller där lätt åtkomst prioriteras.

fackverksbalkar

Fackverk som håller år efter år

Vi är certifierade enligt EN 1090-1. Därför är alla fackverk från Rana stålbyggnad CE-märkta fackverksbalkar. Detta gäller även bärverksdelar och byggsatser av stål enligt Byggproduktförordningen i EXC1 till EXC3.

Tillsammans med våra 60 år av kunskap kan vi garantera att dina fackverk levererade från oss håller högsta kvalité.

Från ritning till färdig balk – Vi är med dig hela vägen!

Vi hjälper dig med dimensioneringen

Merparten av de projekt som Rana genomför innebär unika och kundanpassade fackverk i alla led, från ritbordet
till leverans. Vår konstruktionsavdelning hjälper dig att dimensionera fackverk för ditt projekt oavsett komplexitet.

Behöver du preliminära beräkningar på dina fackverksbalkar kan du ta hjälp av vårt dimensioneringsprogram Webbtruss.
Med webbtruss får du snabbt och kostnadsfritt preliminära dimensioner och geometri till dina fackverk samt .dxf-
och .ifc-filer exporterade till din mail.

Vilken typ av fackverksbalk passar ditt projekt?

Det finns flera olika fackverkstyper att välja från och det är oftast kraven på byggnaden som avgör vilken typ av balk som bör användas. Exempel på krav som avgör valet av fackverk kan vara den fria takhöjden, takets lutning, installationer i eller på tak, utrustning såsom solceller eller spännvidder.

Man pratar i regler om fem olika typer av fackverk som används i dagens nybyggnationer. De kallas för
parallellfackverk, sadelfackverk, nockat sadelfackverk, omvänt sadelfackverk och primärfackverk.

Vi pratar också om anpassade fackverksbalkar, det är fackverk som vi dimensionerar och konstruerar i fall där de
vanligaste typerna inte klarar kraven. Ett exempel på det är när det blir extremt stora spännvidder eller vid en
speciell typ av tak så som mansardtak eller andra mer ovanliga takfall.

I projekt där byggnaden innefattar flera plan använder man i vissa fall också fackverk som bjälklagsbalk när det är
stora spännvidder. Är det däremot normala spännvidder så använder man bjälklagsbalkar som man sedan kan
montera ett bjälklag på, t.ex. Hdf-bjälklag.

Per Olausson
Fackverkskonstruktör

Projekt Fackverksbalkar

Ds Smith- Mariestad

Nära 100 monterade fackverkbalkar senare står den imponerande logistikhallen på 12 000 kvm i Mariestad färdig och utgör en stor del av DS Smiths verksamhet

Kundanpassad stålstomme, Uddevalla

Tillbyggnad av produktionslokalUddevalla är platsen för denna stålkonstruktion som kommer utgöra stommen i blivande butiks- och kontorslokalen som vi hittar...

Fackverksbalkar till ishall

Fackverksbalkar till ishallIshallen med allsvensk standard står sedan ett tag tillbaka klar i Kalmar. Om den arkitektritade byggnaden ger ett starkt intryck...

Stora fackverk, Uddevalla simhall

Stora fackverk till simhallRana konstruerar, tillverkar och levererar 47 meter långa fackverk till det nya Rimnersbadet i Uddevalla. De stora fackverken...

Komplex tillbyggnad, Borås

Komplex tillbyggnad på befintlig stålhall,Strax utanför Borås hittar vi denna moderna byggnad som uppfördes 2019, då med en tanke om att det skulle täcka...

Smyrnakyrkan, Göteborg

Fackverk för unika behovSmyrnakyrkan i Göteborg är ett utav våra unika projekt med hög komplexitet. Anledningen är de mångsidiga användningsområden byggnaden...

Sporthall, Vara

Innebandyhall tar form Mitt på västgötska slätten hittar man detta projekt som ska bli en sporthall för den lokala innebandyklubben Vara IBK. Taket som...

Tågdepå, Lidköping

  Kortfakta  Projekt: 2017-011 Kommun: Lidköping Bredd: 8 m Längd: 52 m Höjd: 7 m Yta: 420 m² Projektansvariga Tel 0512-292 22...

Fackverksbalkar till ishall

Fackverksbalkar till ishallIshallen med allsvensk standard står sedan ett tag tillbaka klar i Kalmar. Om den arkitektritade byggnaden ger ett starkt intryck utifrån så är insidan...

Stora fackverk, Uddevalla simhall

Stora fackverk till simhallRana konstruerar, tillverkar och levererar 47 meter långa fackverk till det nya Rimnersbadet i Uddevalla. De stora fackverken kommer med andra ord vara...

Komplex tillbyggnad, Borås

Komplex tillbyggnad på befintlig stålhall,Strax utanför Borås hittar vi denna moderna byggnad som uppfördes 2019, då med en tanke om att det skulle täcka verksamhetens behov...

Smyrnakyrkan, Göteborg

Fackverk för unika behovSmyrnakyrkan i Göteborg är ett utav våra unika projekt med hög komplexitet. Anledningen är de mångsidiga användningsområden byggnaden förväntas leva upp...

Sporthall, Vara

Innebandyhall tar form Mitt på västgötska slätten hittar man detta projekt som ska bli en sporthall för den lokala innebandyklubben Vara IBK. Taket som monteras här ovanför...

Tågdepå, Lidköping

  Kortfakta  Projekt: 2017-011 Kommun: Lidköping Bredd: 8 m Längd: 52 m Höjd: 7 m Yta: 420 m² Projektansvariga Tel 0512-292 22...

Så arbetar vi

Det är viktigt för oss att du som kund förstår och känner trygghet för våra metoder och hur vi arbetar. Vi har listat ett antal punkter i vår arbetsprocess som beskriver hur vi jobbar.

Uppstartsmöte/Behovsanalys

Ett internmöte med säljansvarig, konstruktion och produktionen genomförs. Vi tar fram en behovsanalys som
ger omfattning och tidsplan på projektet. Vår erfarenhet och att hela produktionen sker på ett ställe innebär att
vi kan göra träffsäkra analyser.

Konstruktionsberäkningar

Vi gör de konstruktionsberäkningar som erfordras och digitala ritningar tas fram i den form som önskas.
Projekteringsmöten med beställaren hålls vid behov.

Egen produktion med full kontroll i alla led

Den heltäckande produktionen inom stålstommar, pelare och fackverksbalkar, sker i vår 14.000 kvm stora anläggning i Tråvad.
Ranaverken lägger stor vikt vid att ha full insikt i underleverantörerernas övriga produktion. Spårbarhet av kemiska sammansättningar
och övrigt ursprung är viktiga delar i vårt kvalitetstänkande. Allt för att leverera en optimal produkt i rätt mängd vid rätt tidpunkt.

Leverans med specialtransport

Vi hanterar leveranser av fackverksbalkarna till byggplatsen med passande specialtransport.

Ytbehandling av fackverksbalkar

Stål behöver rostskyddas

Stål bryts ner med tiden och kräver därför ett korrosionsskydd (rostskydd). Korrosion av stål är ett angrepp som kräver tillgång till vatten och syre, utan vatten och syre sker ingen korrosion. Korrosionen ökar med ökande fukthalt och i än högre grad med ökande halt av föroreningar. 

För att förhindra att korrosion reducerar bärförmågan hos
fackverksbalkar rostskyddas de till exempel genom målning eller varmförzinkning. Rostskydd används främst för stålkonstruktioner utomhus, som broar, skärmtak, cisterner mm, samt för fackverk i industribyggnader i korrosiv miljö.

Rostskyddsmålning

Den vanligaste korrosionsskyddet som används för fackverk är målning. Dagens moderna färger ger ett gott skydd och hög hållbarhet över tid. En fackverksbalk kan också målas av rent estetiska skäl och då bli en snygg detalj i till exempel en kontorsmiljö eller produktionslokal. 

 

Varmförzinkning

Fackverksbalkar kan också varmförzinkas. Konstruktionen sänks då ned i ett zinkbad och får därmed ett skyddande ytskikt. Rostskyddet bygger i huvudsak på att zinken bildar en barriär mellan stålet och omgivningen. De aggressiva föroreningarna i miljön hindras därmed att nå stålet. 

 

Miljö & Hållbarhet

Rana arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet samtidigt som vi tar största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö.
Totalt har vi minskat våra årliga utsläpp med:

20 000 Kg

Kilo lösningsmedel genom att gå
över till ett vattenburet färgsystem.

576 000 Kg

CO2 genom att konvertera bort 200 kubik
fossila bränslen till fördel för biobränslen.

100 %

Av elen vi förbrukar kommer från
förnyelsebara energikällor.

Vilka olika typer av fackverk finns?

fackverksbalkar nockat sadelfackverk

Nockat sadelfackverk

Nockfackverk är en bra fackverkstyp att använda när frihöjd i byggnaden är en prioritet. De kan även tillverkas i halvor för att klara höga taklutningar.

fackverksbalkar omvänt sadelfackverk

Omvänt sadelfackverk

Omvänt sadelfackverk tillåter stora laster och långa spännvidder. Den låga upplagshöjden skapar bra frihöjd i byggnaden.

sadelfackverk fackverksbalkar

Sadelfackverk

Sadelfackverk är den vanligaste och enligt oss den viktigaste typen av fackverk. Den tillåter extremt stora laster och klarar långa spännvidder.

fackverksbalkar parallellfackverk

Parallellfackverk

Parallellfackverk används vid pulpettak där det exempelvis ska ersätta valsade profiler på grund av laster och nedböjningskrav.

Fackverksbalkar rana primärfackverk

Primärfackverk

Primärfackverk används för att växla av en sekundärbalk i byggnaden och på så sätt minimera antalet pelare i lokalen.

sadelfackverk fackverksbalkar

Hybridfackverk

Är ditt projekt extra komplext?
Då har vi kunskapen att konstruera unika fackverk som passar era behov.

De vanligaste frågorna vi får kring fackverk

Vart tillverkar ni era fackverk?

Våra fackverksbalkar tillverkas i Tråvad i Västra Götaland där vi även har kontoret. Det är en trygghet för oss och dig som kund att ha produktionen vägg i vägg. På det sättet kan vi kvalitetssäkra våra produkter och dess leveranstid! 

Hur stora spännvidder klarar era fackverk?

Vår tillverkning klarar av ett brett spann vad gäller spännvidder. Vi har tillverkat allt ifrån 3 till 52 meter långa fackverksbalkar. Det är transporten som avgör vad som är möjligt, men upp till 43 meter i ett stycke har vi transporterat när vägar och framkomligheten tillåtit.

Hur funkar det med leveranser?

När du beställer fackverk av oss kommer vi överens om ett leveransdatum. Därefter ordnar vi med specialtransport till byggplatsen. Skulle det ske förändringar i er byggplan kan vi normalt lagra fackverken till dess att ni kan ta emot dem.

Har du fler funderingar?
Tveka inte att kontakta oss!

Sofi Gidstedt
Säljare
0512-292 44
sofi.gidstedt@ranaverken.se

 

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet