elbilar rana stålbyggnad

Rana investerar i batterilager!

Nu tar vi ytterligare ett steg i den fossilfria omställningen!

I takt med att samhället elektrifieras och ställer om till mer hållbar, förnybar energi uppstår stora utmaningar med att stabilisera elnätet. Ranaverken har därför klivit in och investerat i ett batterilager som kommer hjälpa till att öka flexibiliteten i elnätet.

Installationen görs i samarbete med Kvänum Energi som även dem blir några av de första att satsa på denna nya lösning som enligt experter kommer vara nödvändig för att klara omställningen i det svenska elnätet i framtiden.

Det gläder oss att se när en aktör som Ranaverken är med och utvecklar och deltar som en del av lösningen för dagens utmaningar i vårt elsystem. Ranaverken tar inte bara kontroll över sin elanvändning, vilket gör det lättare att leverera el och samtidigt underlättar för elnätet, utan bidrar också till god elkvalitet i det svenska elsystemet. – Jonas Karlsson, Kvänum Energi

Detta blir ett spännande steg i vår resa mot en effektivare produktion. Initialt kommer batterilagret användas på stödtjänstmarknaden för att stabilisera elnätet. Men på sikt är det tänkt att även kunna avlasta elnätet genom att kapa våra effekttoppar samt att laddas under natten med förnyelsebar energi då förbrukningen i landet är låg för att sedan kunna användas under dagen då efterfrågan ökar. Vi tittar även på olika lösningar för att inom en framtid kunna producera egen förnyelsebar energi till vår verksamhet. – Per Fahlgren, VD Ranaverken. 

Teknisk info:
Effekt: 500 kW
Batterikapacitet / Energimängd: 860 kWh

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet