Hem  ›  Stålstommar

Stålstommar

Stålstommar har länge varit ett självklart val vid byggnation av både mindre och större byggnader med hög variation av olika egenskaper. Rana stålbyggnad konstruerar, tillverkar och levererar kompletta stålstommar till ditt projekt, stålstommar bestående av exempelvis pelare, fackverk, traversbanor, bjälklag, portomfattningar och ingjutningsgods.

Varför välja en stålstomme ifrån Rana

Rana stålbyggnad har de senaste 60 åren varit en given aktör hos landets byggbolag när man stått inför uppgiften att välja leverantör av stålstommar. Med hög kompetens kan vi erbjuda anpassade stålstommar för att tillgodose just era behov vad gäller allt från konstruktion och storlek till material och ytskikt.

Tack vare vår svenska tillverkning som ligger vägg i vägg med vårt kontor i Tråvad kan vi erbjuda korta ledtider, snabba svar och flexibla leveranser efter era krav, något våra kunder sett som stora fördelar när man ska köpa en stålstomme. Vi kan också lagra stålstommen hos oss om projekttiden snabbt flyttas.

 

Stålstommar

Stålstommar kommer med många fördelar

Vi vill påstå att de stommar vi tillverkar i stål utmärker sig med sina många fördelar till skillnad mot andra material. Stålstommar har inte bara många goda tekniska egenskaper utan är också lågemitterande, materialeffektiva, förebygger fuktproblem och kan tillgodose funktionella krav.
En stålstomme ifrån Rana stålbyggnad är en kostnadseffektiv och skalbar produkt där alla steg, dvs.  konstruktion, tillverkning, leverans och montage, håller hög kvalité. Att stålstommar även är cirkulära och möjliga att återbruka gör dem till ett hållbart val!

Vi är med dig i hela eller delar av projektet

Att bygga en stålstomme ska vara effektivt

Att välja en stålstomme från oss ska vara en smidig och okomplicerad process där du som kund kan räkna med att vi tillverkar samt levererar en produkt av hög kvalité, med eller utan montage. Stålstommar är mycket anpassningsbara och kostnadseffektiva konstruktioner som går snabbt att montera, vi är dessutom 1 av 9 företag i Sverige som har ett certifierat montage av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2.
Lär mer om certifikatet här.

 

Specialister på stål

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg i vårt sätt att arbeta. Med 60 år av ackumulerad kunskap och erfarenhet kan vi ödmjukt påstå att vi som en av Sveriges största stålbyggare är duktiga på konstruktioner i stål. Vi konstruerar och projekterar stålkonstruktioner och stålstommar i BIM-programvara där våra konstruktörer modellerar i 3D. Denna modell går att exportera i flera olika filformat och kan användas för att samordna konstruktion med arkitekter, installatörer och entreprenörer. I senare led används samma programvara för att generera tillverknings- och montageunderlag.

Erik Ryttegård
Konstruktör

 

Projekt stålstommar

Komplex tillbyggnad, Borås

Komplex tillbyggnad på befintlig stålhall,Strax utanför Borås hittar vi denna moderna byggnad som uppfördes 2019, då med en tanke om att det skulle täcka...

Showroom & Lager, Interkakel

Showroom & Lager i ettUtanför Alingsås hittar vi nu denna genomtänkta byggnad på 3000 m2 som ska agera kombinerat lager & showroom åt välkända...

Produktionslokal, Dafgårds

En produktionslokal full av utmaningar! Dafgårds, som är en återkommande kund till oss, har nu tagit ytterligare ett steg i sin satsning på en vegochark....

Stort skärmtak, Alingsås

Stort & effektivt skydd Utanför Alingsås hittar vi detta skärmtak som med sina 1630 kvadratmeter ska skydda företagets produkter ifrån vinterns snö och...

Tågdepå, Lidköping

  Kortfakta  Projekt: 2017-011 Kommun: Lidköping Bredd: 8 m Längd: 52 m Höjd: 7 m Yta: 420 m² Projektansvariga Tel 0512-292 22...

Showroom & Lager, Interkakel

Showroom & Lager i ettUtanför Alingsås hittar vi nu denna genomtänkta byggnad på 3000 m2 som ska agera kombinerat lager & showroom åt välkända interkakel.  "Denna byggnad...

Produktionslokal, Dafgårds

En produktionslokal full av utmaningar! Dafgårds, som är en återkommande kund till oss, har nu tagit ytterligare ett steg i sin satsning på en vegochark. Produktionslokalen som i...

Stort skärmtak, Alingsås

Stort & effektivt skydd Utanför Alingsås hittar vi detta skärmtak som med sina 1630 kvadratmeter ska skydda företagets produkter ifrån vinterns snö och regn. Taket som är...

Tågdepå, Lidköping

  Kortfakta  Projekt: 2017-011 Kommun: Lidköping Bredd: 8 m Längd: 52 m Höjd: 7 m Yta: 420 m² Projektansvariga Tel 0512-292 22...

Så arbetar vi

Det är viktigt för oss att du som kund förstår och känner trygghet för våra metoder och hur vi arbetar. Vi har listat ett antal punkter i vår arbetsprocess som beskriver hur vi jobbar.

Uppstartsmöte/Behovsanalys

Ett internmöte gällande utmaningar och möjligheter hålls med säljansvarig, konstruktion, inköp och produktionen.
Kontaktytor med kund och leverantörer tas fram. En analys som ger en omfattning och tidsplan. Vår erfarenhet och
att vi erbjuder hela produktionskedjan gör att vi kan göra exakta behovsanalyser.

Projektering och ritningar

Ranaverken levererar hela kedjan fram till klimatskyddad byggnad och andra typer av konstruktioner såsom olika typer av
stålstommar. Det sker i en transparent och fortlöpande kommunikation mellan alla parter för att säkerställa ett optimalt slutresultat.
Ritningar tas fram i den form som kunden önskar inom denna process. Projekteringsmöten med beställaren hålls vid behov.

Egen produktion med full kontroll i alla led

Den heltäckande produktionen inom stålstommar, pelare och fackverksbalkar, sker i vår 14.000 kvm stora anläggning i Tråvad.
Ranaverken lägger stor vikt vid att ha full insikt i underleverantörerernas övriga produktion. Spårbarhet av kemiska sammansättningar
och övrigt ursprung är viktiga delar i vårt kvalitetstänkande. Allt för att leverera en optimal produkt i rätt mängd vid rätt tidpunkt.

Eget monteringsteam genomför byggnationen

Vi lägger stor kraft i att planera, koordinera och genomföra monteringen av våra stålkonstruktioner. Det är en central del i vårt
löfte att leverera hela kedjan med högsta kvalitet. Effektiv kommunikation vid byggmöten är viktig och våra montörer ger sig inte
förrän alla delar är på plats.

Färdigställande/slutbesiktning

Vid färdigställd byggnad lämnas alla handlingar över till kunden. Det innefattar dokumentation angående egenkontroll, drift och
underhåll m m. Vi går igenom alla delar i projektet med vår uppdragsgivare och slutbesiktning sker av besiktningsman.

Ytbehandling av stål & stålstommar

Stål behöver rostskydd

Stål är i längden inte ett beständigt material och kräver därför ett korrosionsskydd (rostskydd). Korrosion av stål är ett angrepp som kräver tillgång till vatten och syre, utan vatten och syre sker ingen korrosion. Korrosionen ökar med ökande fukthalt och i än högre grad med ökande halt av föroreningar.

För att förhindra att korrosion reducerar bärförmågan hos stålstommar rostskyddas de till exempel genom målning eller varmförzinkning. Rostskydd används främst för stålkonstruktioner utomhus, som broar, skärmtak, cisterner mm, samt för stommar mm. i industribyggnader i korrosiv miljö.  

 

Att välja rätt ytbehandling

För att kunna välja rätt rostskydd behöver man ta reda på hur aggressiv den omgivande miljön är. Ytbehandlingen ska skydda mot nedbrytning i den miljö där stålstommen ska uppföras, med andra ord mot omgivningens korrosivitet. Använd tabellen nedan för att bestämma omgivningens korrosivitet. 

Valet av ytbehandling är viktigt och har stor ekonomisk betydelse under stålstommens livslängd, att välja rätt rostskyddssystem för din verksamhet från början sparar in på framtida underhåll.

Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning är den vanligaste rostskyddsmetoden för stålstommar. Dagens färger ger hög hållbarhet med lång livslängd. En stålstomme kan också målas av rent estetiska skäl.

Varmförzinkning

Varmförzinkning är, efter målning, den vanligaste metoden för korrosionsskydd av stål. Konstruktionen sänks ned i ett zinkbad och får därmed ett skyddande skikt. Zinken bildar en barriär mellan stålet och omgivningen.

Miljö & Hållbarhet

Rana arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet samtidigt som vi tar största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö.
Totalt har vi minskat våra årliga utsläpp med:

20 000 Kg

Kilo lösningsmedel genom att gå
över till ett vattenburet färgsystem.

576 000 Kg

CO2 genom att konvertera bort 200 kubik
fossila bränslen till fördel för biobränslen.

100 %

Av elen vi förbrukar kommer från
förnyelsebara energikällor.

De vanligaste frågorna vi får kring stålstommar

Vart tillverkar ni era stålstommar?

Våra stålstommar tillverkas i Tråvad där vi även har kontoret. Det är en trygghet för oss och dig som kund att ha produktionen vägg i vägg.
På det sättet kan vi kvalitetssäkra våra produkter och dess leveranstid!

Kan ni lagra stommen hos er tills vi är redo på arbetsplatsen?

Vi vet att det kan vara svårt att hitta ytorna vid byggprojekt, speciellt om projektet ska resas centralt.
Vi har kapacitet att lagra stommen hos oss tills dess att de ytorna finns tillgängliga på arbetsplatsen.

Dimensionerar och konstruerar ni själva?

Ja, vi har en mycket kunnig konstruktionsavdelning som konstruerar och dimensionerar.
Dimensioneringen sker i våra egna beräkningssystem samt i bransch-kända BIM-mjukvaror.

Har du fler funderingar?
Tveka inte att kontakta oss!

Robert Maggegård
Säljare
0512-292 29
robert.maggegard@ranaverken.se

 

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet