RISE, Borås

RISE, Borås

  Kortfakta 

Projekt: 2016-009
Kommun: Borås
Bredd: 24 m
Längd: 45 m
Höjd: 14 m
Yta: 1080 m²

Projektansvariga

Tore Nilsson

Tore Nilsson

Försäljningschef

Tel 0512-292 22
tore.nilsson@ranaverken.se

Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson

Montageledare

Tel 0512-292 30
ulf.gustafsson@ranaverken.se

RISE, AWITAR

En världsledande test- och utvecklingsanläggning för elektromagnetisk kompabillitet (EMC) i Borås. Det är RISE (tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som uppfört en helt unik testanläggning för utveckling av framtidens autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem m.m.
Det som gör detta byggprojektet så unikt jämfört med liknande provningskammare runt om i världen, är uppbyggnadens storlek, spännvidd och teknik. Detta har inneburet att hela projekteringen stålbyggnationen/betongstomme/installationer varit viktigt att genomföras i CAD/IFC-miljö, med nära samarbete med Ranaverken samt leverantör av provningskammaren. IFC modeller har gjort det möjligt att samordna projekteringsfasen som då bedrivits i två olika länder (Sverige-Tyskland)
Fastighetschef på RISE Bengt Arvidsson, huvudansvarig för byggnation och installationer påtalar att det var en viktig förutsättning med Ranaverken m.fl. haft resurser för detta arbetssätt och följt våra intentioner genomförande fullt ut. Det är så oerhört mycket teknik i byggnaden som gör att det var nödvändigt att först studera allt tredimensionellt.

 Ranaverken har den kunskapen, kvalitéten i egna led som gör korta ledtider både i projektering, tillverkning och inte minst viktigt i offertstadiet.


Att vi valde Ranaverken som leverantör av stålbyggnationen föll sig naturligt. Vi har en trygg historik med större komplicerade projekt inom RISE.En viktig faktor är att det var väldigt korta projekttider som medförde att vi måste ha en entreprenör som har rätt resurser/kvalitéer och som vi kan lita på, och det kan vi med Ranaverken.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se  

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de
värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.  

Vedums kök & bad

Vedums kök & bad

  Kortfakta 

Projekt: 2016-062
Kommun: Vara
Bredd: 6 m
Längd: 80 m

Projektansvariga

Tore Nilsson

Tore Nilsson

Försäljningschef

Tel 0512-292 22
tore.nilsson@ranaverken.se

Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson

Montageledare

Tel 0512-292 30
ulf.gustafsson@ranaverken.se

VEDUMS KÖK & BAD

Först fick vi uppdraget att leverera stålstomme och tak till Vedum kök & bads nya logistikhall på ca 10.000m². När vi nästan var klara med stålbyggnaden fick vi också uppdraget att uppföra en transportbro över järnvägsspåren från deras befintliga produktionsfabrik till den nya logistikhallen.
I uppdraget ingick det att svetsa ihop samt att montera den bärande konstruktionens alla delar. Bron består totalt av fem olika sektioner som p.g.a. av sin skrymmande storlek fick svetsats ihop av vår personal på plats i Vedum kök & bads nya logistikhall. När pelarna var på plats, var det dags för bromodulerna att monteras, något som var tvunget att ske nattetid, för att inte störa järnvägstrafiken. Vädret som länge hade varit blåsigt var nu det bästa tänkbara, en magiskt ljus juni natt som nästan var helt vindstilla.

 Monteringen är ett pussel som ställer vår kompetens på sin spets. Vi tar alltid ett övergripande ansvar för att manskap och material koordineras för ett effektivt monteringsarbete. Vi ser till att alla de olika delarna faller på plats.


Modulerna transporterades ut på en lågbyggd specialtrailer med många små styrbara hjulaxlar. En 500 tons Liebherr mobilkran såg tillsammans med våra montörer till att sektionerna kom tryggt och säkert på plats. Med dem perfekta förhållandena som rådde, lyckades vi även att förkorta monteringstiden med ett dygn. Vilket resulterade i minskade kran kostnader och att järnvägstrafiken kunde fungera som vanligt. Till transportbron har vi använt 125 ton stål. Bron mäter 80 meter och den tyngsta sektionen över järnvägsspåren väger 57 ton.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se  

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de
värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.