bygga stålhall

Att tänka på när du ska bygga,

Det är mycket att tänka på när man bestämt sig för att upphandla en stålbyggnad, frågorna som ska redas ut är många, därför bad vi vår konstruktionschef Daniel lista tre av de viktigaste punkterna som han tycker man ska ha tänkt igenom extra noggrant innan man påbörjar processen!

 

Vilket typ av verksamhet ska bedrivas i lokalen?

Det säger sig självt att en lokal optimerad för logistik ser helt annorlunda ut jämfört med en anpassad för produktion. Man glömmer ofta vilka krav man har på byggnaden mer än att golvytan är tillräcklig. Vad ska stålbyggnaden dimensioneras för? Behöver verksamheten traverser eller kanske ventilationsaggregat och solcellsanläggning på taket?
Tänk noga igenom vilka behov som finns och kan komma att uppstå i framtiden, kanske ska ena sidan vara möjlig att bygga ut om 10 år? Det kan också vara bra att tänka på om det enbart är er egen verksamhet som ska rymmas i lokalerna eller vill man kunna skapa uthyrningsmöjligheter under samma tak.

Verksamhetens layout

Hur ser ert flöde ut i verksamheten och hur ser det ut i framtiden?
Sitter man i lokaler som man växt ur har man allt eftersom fått göra avkall på ett effektivt flöde för att hitta yta att få plats på och hamnat i en situation där det är dags att bygga nytt eller bygga ut. Försök i det här skedet att se verksamheten med nya ögon och samtidigt som ni föreställer er vilka behov som finns de kommande 5-10 åren. Oavsett om ni bygger ut, om eller nytt är det kostnadseffektivt att anpassa stålkonstruktionen för framtiden.

Materialval

Här finns det många val att göra. Hur ska byggnaden se ut, vilka krav ställs på den och vad är lämpligt för er typ av verksamhet. Vi syftar till exempel på vilken typ av paneler och socklar mm. Därav bör man veta vilka behov och krav som finns gällande exempelvis isolering, utseende/detaljplan och säkerhet.

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet