FASTIGHETSÄGARE

 

Ranaverken har byggt allt från några av Sveriges största logistikanläggningar till att uppföra mindre skärmtak. Även om vi inte tar rollen som huvudtotalentreprenör, startar resan allt som oftast med ett förslag från vår sida. Där dina idéer och visioner utvecklas ner till ett färdigt förslag och förverkligas.

VARFÖR BYGGA I STÅL

En stålbyggnad är en tålig byggnad med låga underhållskostnader, med en fantastisk flexibilitet vid ombyggnader och tillbyggnader. Takbalkens fackverkskonstruktion är mycket flexibel vid installation av ventilationslösningar och andra installationer vid ombyggnader. En stålbyggnad är snabb att bygga genom väl utvecklade systemlösningar och lätthanterade komponenter.

ETT MILJÖMEDVETET VAL

Miljöanpassning står i allmänhet i konflikt med vår välfärd, som vi absolut vill behålla eller helst förbättra. Miljöanpassning innebär övergripande att sluta kretsloppen, att satsa på produkter och material som är både välfärdshöjande och kretsloppsanpassade. Stål är här det bästa exemplet av alla då inget annat byggnadsmaterial medför samma höga återvinningsbarhet!


Tore Nilsson
Försäljningschef

Kontakta mig för information eller en offert.

Tel 0512-292 22 tore.nilsson
@ranaverken.se


VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet