.

BIRGER N HAUG

Utformningen av hallen är luftig tack vare en ljus stomme med få pelare och fackverk. Den svängda långsidan med stora glaspartier ger ljus och rymd åt byggnaden. Precis som en bilhall ska vara. Ranaverkens uppdrag ingick att dimensionera bärande stålkonstruktion, tillverkning, samt med egna montörer montera upp stålstommen, montage av ytterväggar och tak inkl. fönster, dörrar och portar.

Affärsbyggnadens exteriör ställer oftast högre krav på monteringsarbetet p.g.a. sin komplexitet och fasadbeklädnad, detta innebär att vi verkligen får använda vår stora erfarenhet. Montering av tak, väggar, dörrar, fönster och bjälklag är ett pussel där vår kompetens verkligen kommer till sin rätt. Vi tar alltid ett övergripande ansvar för att manskap och allt material koordineras för ett effektivt monteringsarbete. Vi ser till att alla de olika delarna faller på plats.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet