ROSTSKYDDSSYSTEM

 

ROSTSKYDDSSYSTEM

 

De flesta material vi använder är i längden inte beständiga. Korrosion av stål är en process, som kräver tillgång till vatten och syre. Utan vatten och syre sker ingen korrosion. Korrosionen ökar med ökande fukthalt och i än högre grad med ökande halt av föroreningar.

För att förhindra att korrosion reducerar stålets bärförmåga rostskyddas det t ex genom målning eller varmförzinkning. Rostskydd används främst för konstruktioner utomhus, som broar, skärmtak, cisterner mm, samt för konstruktioner i industribyggnader i korrosiv miljö. En stålyta kan även målas av estetiska skäl.

ROSTSKYDDSMÅLNING

Den vanligaste rostskyddsmetoden för stålkonstruktioner är målning. Moderna färger ger lång livslängd. Valet av rostskyddssystem har en stor ekonomisk betydelse, dels med hänsyn till initialkostnaden, dels med hänsyn till livslängd och framtida underhåll.

VARMFÖRZINKNING

Vid sidan av rostskyddsmålning är varmförzinkning den vanligaste metoden för korrosionsskydd av stål. Konstruktionen sänks ned i ett zinkbad och får därmed ett skyddande skikt.  Rostskyddet bygger i huvudsak på att zinken bildar en barriär mellan stålet och omgivningen. De aggressiva föroreningarna i miljön hindras därmed att nå stålet.

 

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM

Att välja rätt färgsystem kräver att man tar hänsyn till olika faktorer för att säkerställa att den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen nås. Ytbehandlingen ska skydda mot nedbrytning i den miljö där objektet ska uppföras, med andra ord mot omgivningens korrosivitet. Använd tabellen nedan för att bestämma omgivningens korrosivitet.

 


Markus Persson
Försäljning

Kontakta mig för information eller en offert.

Tel 0512-292 38 markus.persson
@ranaverken.se


VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet