ROSTSKYDDSSYSTEM

 

ROSTSKYDDSSYSTEM

 

De flesta material vi använder är i längden inte beständiga. Korrosion av stål är en process, som kräver tillgång till vatten och syre. Utan vatten och syre sker ingen korrosion. Korrosionen ökar med ökande fukthalt och i än högre grad med ökande halt av föroreningar.

För att förhindra att korrosion reducerar stålets bärförmåga rostskyddas det t ex genom målning eller varmförzinkning. Rostskydd används främst för konstruktioner utomhus, som broar, skärmtak, cisterner mm, samt för konstruktioner i industribyggnader i korrosiv miljö. En stålyta kan även målas av estetiska skäl.

ROSTSKYDDSMÅLNING

Den vanligaste rostskyddsmetoden för stålkonstruktioner är målning. Moderna färger ger lång livslängd. Valet av rostskyddssystem har en stor ekonomisk betydelse, dels med hänsyn till initialkostnaden, dels med hänsyn till livslängd och framtida underhåll.

VARMFÖRZINKNING

Vid sidan av rostskyddsmålning är varmförzinkning den vanligaste metoden för korrosionsskydd av stål. Konstruktionen sänks ned i ett zinkbad och får därmed ett skyddande skikt.  Rostskyddet bygger i huvudsak på att zinken bildar en barriär mellan stålet och omgivningen. De aggressiva föroreningarna i miljön hindras därmed att nå stålet.

YTBEHANDLING STÅLSTOMMAR. ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM.

Att välja rätt färgsystem kräver att man tar hänsyn till olika faktorer för att säkerställa att den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen nås. Ytbehandlingen ska skydda mot nedbrytning i den miljö där objektet ska uppföras, med andra ord mot omgivningens korrosivitet. Använd tabellen nedan för att bestämma omgivningens korrosivitet.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00 rana@ranaverken.se  

 

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex. Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare. Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.