STÅLSTOMMAR

 

STÅLSTOMMAR

 

Ranaverken dimensionerar, konstruerar och tillverkar kompletta stålstommar. Såsom pelare, takbalk, traversbana, bjälklagsbalk, portomfattning och ingjutningsgods. En stålstomme är en anpassningsbar och kostnadseffektiv konstruktion. Som dessutom är snabb att montera genom väl utvecklade systemlösningar och lätthanterade komponenter.

STÅLETS FÖRDELAR

  • Hög återvinningsbarhet
  • En kostnadseffektiv och skalbar produkt

HÅLLBART BYGGANDE

Stålbyggnader har inte bara många goda tekniska egenskaper. Stålbyggnader medför även en hög grad av miljöanpassning av byggandet, och inte minst många goda miljöegenskaper under användningstiden. Inga andra materialkombinationer i byggnader medför samma höga återvinningsbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktproblem, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se  

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de
värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.