STÅLSTOMMAR

 

STÅLSTOMMAR

 

Ranaverken dimensionerar, konstruerar och tillverkar kompletta stålstommar. Såsom pelare, takbalk, traversbana, bjälklagsbalk, portomfattning och ingjutningsgods. En stålstomme är en anpassningsbar och kostnadseffektiv konstruktion. Som dessutom är snabb att montera genom väl utvecklade systemlösningar och lätthanterade komponenter.

STÅLETS FÖRDELAR

  • Hög återvinningsbarhet
  • En kostnadseffektiv och skalbar produkt

HÅLLBART BYGGANDE

Stålbyggnader har inte bara många goda tekniska egenskaper. Stålbyggnader medför även en hög grad av miljöanpassning av byggandet, och inte minst många goda miljöegenskaper under användningstiden. Inga andra materialkombinationer i byggnader medför samma höga återvinningsbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktproblem, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

 Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se