RISE – VÄRLDSUNIKT BYGGPROJEKT I BORÅS

En världsledande test- och utvecklingsanläggning för elektromagnetisk kompabillitet (EMC) håller på att ta form i Borås. Det är RISE (tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) uppför en helt unik testanläggning för utveckling av framtidens autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem m.m. Här kommer elektronik testas för att säkerställa funktioner i samhället. Ranaverken är en av flera viktiga samarbetspartners, för att uppföra den komplexa byggnationen kring EMC-kammaren med tillhörande kontorskomplex.

 

Vilka är det som leder projektet?

 • Vi är två personer som är ansvariga för projektet; Fastighetschef på RISE Bengt Arvidsson, huvudansvarig för byggnation och installationer och tillsammans med Patric Jakobsson, biträdande projektledare och verksamhetsutvecklare på RISE. Tillsammans täcker vi två olika kunskapsområden och kompletterar varandra väldigt bra, säger Bengt. Vår erfarenhet som projektledare, förvaltare och tidigare entreprenörer har varit en förutsättning att driva detta projekt effektivt givet ihop med Ranaverken.


Vad är det som är så unikt med detta byggprojekt?

 • Jämfört med liknande provningskammare runt om i världen, så är denna unik i sin uppbyggnad gällande storlek, spännvidd och teknik, säger Bengt. Detta har inneburet att hela projekteringen stålbyggnationen/betongstomme/installationer varit viktigt att genomföras i CAD/IFC-miljö, med nära samarbete med Ranaverken samt leverantör av provningskammaren.
 • IFC modeller har gjort det möjligt att samordna projekteringsfasen som då bedrivits i två olika länder (Sverige-Tyskland)
 • Det var en viktig förutsättning med Ranaverken m.fl. haft resurser för detta arbetssätt och följt våra intentioner genomförande fullt ut. Det är så oerhört mycket teknik i byggnaden som gör att det var nödvändigt att först studera allt tredimensionellt. Ranaverken har den kunskapen, kvalitéten i egna led som gör korta ledtider både i projektering, tillverkning och inte minst viktigt i offertstadiet.


Varför är projektet placerat i Borås?

 • ­EMC-anläggningen i Borås är sedan 25 år ett centrum för svensk industri, och stärker nu kapaciteten med nya labbet ytterligare gällande provning och forskning av elektromagnetisk kompabillitet (EMC), säger Bengt Arvidsson. Hit kan fordonstillverkare, företag från alla typer av elektroniksektorer erbjudas utvecklingsmöjligheter. RISE erbjuder kunskap och fysisk testmiljö av yttersta världsklass.

 

Varför valde ni Ranaverken som leverantör av stålbyggnationen?

 • Det föll sig naturligt att utveckla oss ihop med Ranaverken. Vi har en trygg historik med större komplicerade projekt (större komplicerade testanläggningar) inom RISE.
 • En viktig faktor är att det var väldigt korta projekttider som medförde att vi måste ha en entreprenör som har rätt resurser/kvalitéer och som vi kan lita på, och det kan vi med Ranaverken.

 

Hur upplever samarbetet med Ranaverken?

 • Mycket bra, Ranaverkens organisation/kapacitet har varit viktig för att uppföra den extraordinära stålbyggnationen inklusive stomkomplettering runt om testkammaren. Patrics specialkompetens ihop med Ranaverkens kunskap har varit avgörande för att vi kan genomföra detta unika byggprojekt på så kort tid, säger Bengt.

 

Vad ska byggnaden klara av?

 • Vi pratar om en unik konstruktion och stålbyggnad som ska klara av att förvara testkammaren. Kammaren är en stor energiupptagare som klarar av mycket stora störningseffekter. Det medför att vi tvingas arbeta med höga brand- och ljudkrav, säger Patric. Byggnaden ska tåla hög belastningar och stora spännvidder på stålkonstruktionen.
 • Brandkraven är viktiga att uppfylla då samverkan mellan kontorsdelar och labverksamhet varit en viktig faktor. Här ska elektronik kunna testas för att säkerställa att omgivningen inte störs och att elektroniken inte störs av omgivningen.

 

Hur är byggnaden utformad?

 • Det är en industriellt väldigt väl utvecklad design, utformad av oss och Ranaverken tillsammans.
 • Vi vill gärna visa en testanläggning på ett modernt sätt. Designen kommer att bli ett stort tillskott för RISE-koncernen, menar Bengt. Infarten till Borås kommer att ges ett nytt perspektiv då vi är färdiga och samtidigt tydligt tala om var RISE är beläget.
 • Stora laster kräver stark stomme, vilket innebär väldigt avancerade tekniska lösningar, säger Patrik. RISE har höga krav på utförande av egna fastigheter gällande energiåtgång, fuktsäkert byggande, innemiljö och är ett signum i projektet.
 • Dessutom kommer husfasaden bära en av Nordens största vägganläggningar för elsolceller och därigenom ge bygganden ett positivt miljöintryck som ligger i ett av RISE viktiga områden.

 

Avslutningsvis?

 • Vi har en kundprovning inbokad i januari 2018, då måste allt vara klart, den deadlinen går inte att flytta. Det kommer vi att klara, säger Bengt. Arbetssättet med Ranaverken m.fl. har inneburit att den korta tiden för genomförande klaras, trots hög komplexitet så har det blivit verklighet.
 • Det är två saker vi är extra stolta över; att en byggnad har uppförts runt en installerad testkammare och inte tvärtom, och att vi först designat installationerna och därefter designat byggnaden, ihop med Ranaverken, avslutar Bengt & Patric.

 

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se  

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de
värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.