Lagom till sista maj gick det iväg två lastbilar från fabriken i Tråvad, lastade med över 40 meter långa vackert blåmålade fackverksbalkar. Transporten så långa fackverk går faktiskt smidigare än vad man tror, tack stora vana i att hantera långt gods och ett mångårigt samt nära samarbete med ett transportföretag sköts transporten smidigt. Det är så fiffigt att balkarna blir en del av ekipaget och föraren styr bakre vagnen med joystick. Med hjälp av flera vägtransportledare  når hela transporten ut till byggarbetsplatsen  säkert och smidigt.

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00 rana@ranaverken.se  

 

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex. Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare. Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.