LOGISTIKHALLAR

 

En logistikhall med stålstomme är en anpassningsbar och kostnadseffektiv konstruktion oavsett storlek. Flexibiliteten i stålbyggnaden bygger på fackverksbalkens effektiva utformning och skalbarhet som möjliggör stora och öppna ytor utan pelare. Det ger stora fördelar när flexibilitet och framkomlighet är i fokus.
STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Stora ytor och effektiva invändiga transportvägar underlättar flödet av gods. Branschen är under stark utveckling och nya fraktlösningar avlöser varandra i snabb takt. En modern logistikhall måste vara extremt effektiv och skalbar för att kunna möta både dagens och framtida krav.

LITA PÅ OSS

Ranaverken tar fullständigt ansvar för allt som gäller stålöverbyggnaden och jobbar med egen kompetent personal och givetvis är vårt arbete kvalitets- och miljöcertifierat. Utnyttja vår breda erfarenhet och kapacitet i ditt projekt. Med 50 års erfarenhet av stålbyggnation kan vi vår sak, du kan med andra ord känna dig trygg i våra händer.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se  

RANAVERKEN - STÖRRE ÄN VAD DU TROR

Ranaverken bygger allt från små tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har mer än 50 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de
värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.