SÅ ARBETAR VI

svart5Uppstartsmöte/Behovsanalys
Ett internmöte gällande utmaningar och möjligheter hålls med säljansvarig, konstruktion, inköp och produktionen. Kontaktytor med kund och leverantörer tas fram. En analys som ger en omfattning och tidsplan. Vår erfarenhet och att vi erbjuder hela produktionskedjan gör att vi kan göra exakta behovsanalyser.
svart4Projektering och ritningar
Ranaverken levererar hela kedjan fram till klimatskyddad byggnad och andra typer av konstruktioner såsom olika typer av stålstommar. Det sker i en transparent och fortlöpande kommunikation mellan alla parter för att säkerställa ett optimalt slutresultat. Ritningar tas fram i den form som kunden önskar inom denna process. Projekteringsmöten med beställaren hålls vid behov.
svart3Egen produktion med full kontroll i alla led
Den heltäckande produktionen inom stålstommar, pelare och fackverksbalkar, sker i vår 14.000 kvm stora anläggning i Tråvad. Ranaverken lägger stor vikt vid att ha full insikt i underleverantörerernas övriga produktion. Spårbarhet av kemiska sammansättningar och övrigt ursprung är viktiga delar i vårt kvalitetstänkande. Allt för att leverera en optimal produkt i rätt mängd vid rätt tidpunkt.
svart2Eget monteringsteam genomför byggnationen
Vi lägger stor kraft i att planera, koordinera och genomföra monteringen av våra stålkonstruktioner. Det är en central del i vårt löfte att leverera hela kedjan med högsta kvalitet. Effektiv kommunikation vid byggmöten är viktig och våra montörer ger sig inte förrän alla delar är på plats.
svart1Färdigställande/slutbesiktning
Vid färdigställd byggnad lämnas alla handlingar över till kunden. Det innefattar dokumentation angående egenkontroll, drift och underhåll m m. Vi går igenom alla delar i projektet med vår uppdragsgivare och slutbesiktning sker av besiktningsman.

VILKEN ÄR DIN YRKESROLL?

BYGGARE

FASTIGHETSÄGARE

KONSTRUKTÖR

HALLBYGGARE

RANAVERKEN
Ranaverken bygger allt från tillbyggnader till stora byggkomplex.
Vi har 60 års erfarenhet och är en av Sveriges största stålbyggare.
Det betyder för oss att vi är en kompetent partner som kan ge dig de värdefulla råd och tips som du kan behöva i byggprocessen.
KONTAKT

Köpmansgatan 48
53492 Tråvad
Tel: 0512-29200
rana@ranaverken.se

ranaverken högsta kreditvärdighet